Bon, voucher  wakacyjny - prezent na wakacje

Doskonały prezent na rocznicę ślubu, urodziny, ważne okazje, dla pracowników czy klientów

 

 REGULAMIN korzystania z Bonów Wakacyjnych BP SOL-TOURS

Bon wakacyjny jest wystawiony przez Biuro Podróży SOL-TOURS Tamara Wysłocka-Bobko  z siedzibą w Krakowie.

Minimalna wartość Bonu - 50 zł.

Bon wakacyjny uzyskuje ważność jedynie w przypadku podpisania go przez właściciela biura.

Bon wakacyjny może być użyty jedynie jako płatność za wszystkie imprezy turystyczne zamieszczone na portalach internetowych: super-last-minute.pl, objazdowe.pl, sol-tours.pl.

W przypadku zakupu imprezy turystycznej o łącznej wartości niższej od wartości, na jaką opiewa posiadany bon wakacyjny, nie zwraca się różnicy ceny.

W przypadku zakupu imprezy turystycznej o łącznej wartości wyższej od wartości, na jaką opiewa posiadany bon wakacyjny - można dokonać dopłaty w formie gotówkowej lub przelewem.

Bony wakacyjne nie podlegają zwrotowi, a całkowita lub częściowa zamiana bonu wakacyjnego na gotówkę/przelew nie jest możliwa.

Niniejszy bon wakacyjny nie stanowi papieru wartościowego.

Za bon zagubiony, skradziony lub utracony w jakikolwiek inny sposób nie będzie wystawiany nowy bon wakacyjny.

Data ważności bonu wakacyjnego określa ostatni dzień, w którym można dokonać rezerwacji i przedstawić bon w biurze SOL-TOURS. Po upływie terminu ważności bonu nie ma możliwości, aby został zrealizowany, a data ważności przedłużona.

W przypadku zamówień na Bony w wersji drukowanej złożonych na odległość, w tym za pośrednictwem adresu mailowego bądź telefonicznie, dostawa Bonów odbędzie się przesyłką kurierską na koszt Kupującego.

Podczas realizacji zamówienia wystawiona zostanie nota księgowa, którą Emitent dostarczy do Kupującego w formie elektronicznej lub drukowanej. W przypadku zamówień realizowanych w salonie sprzedaży, nota zostanie wystawiona przez doradcę i przekazana bezpośrednio po dokonaniu transakcji zakupu Bonów. 

W przypadku zawarcia umowy na zakup Bonów przez Kupującego będącego konsumentem na odległość (zwłaszcza telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji mailowej), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14. dni od otrzymania przez Kupującego Bonów, pod warunkiem braku ich realizacji, zawiadamiając Emitenta pisemnie na adres Emitenta lub na adres e-mail: info@sol-tours.pl. 

Każde oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy zostanie rozpatrzone przez SOL-TOURS w terminie do 14. dni od dnia jego otrzymania. Po pozytywnej decyzji w kwestii odstąpienia SOL-TOURS dokona zwrotu płatności dokonanej przez Kupującego za Bony, od których zakupu odstąpił Kupujący. Warunkiem dokonania zwrotu za Bony wystawione w wersji drukowanej jest zwrotne dostarczenie ich oryginałów do siedziby Emitenta. Koszt przesyłki zawierającej zwracane Bony ponosi Kupujący. Zwrot Bonów nie jest wymagany w sytuacji, gdy Kupujący dokonuje zakupu Bonów w wersji elektronicznej. Zwrot płatności dokonany zostanie w tej samej formie, jaka została użyta przez Kupującego w procesie zakupu, chyba, że zwrot w tej samej formie nie będzie możliwy lub Kupujący wyrazi zgodę na inną formę zwrotu – wówczas zwrot dokonany będzie w formie pieniężnej lub ustalonej z BP SOL-TOURS. Bony, od których zakupu odstąpił Kupujący, zostaną anulowane.

Bon Wakacyjny może być wykorzystany w ramach płatności wyłącznie za jedno zamówienie, w którego skład może jednak wchodzić jedna lub więcej niż jedna Usługa. 

Wartości Bonów Wakacyjnych można łączyć, co oznacza, iż w ramach płatności za jedno zamówienie można wykorzystać więcej niż jeden Bon Wakacyjny.

Bony Wakacyjne mogą zostać przyjęte w ramach płatności zaliczki, dopłaty lub zapłaty pełnej wartości zamówienia zakupionej Usługi lub Usług. Płatność Bonami stanowi formę zapłaty i musi być dokonana w terminie określonym przez umowę.

Zgłoszenie płatności Bonem musi się odbyć przed uregulowaniem całego zobowiązania za zakupione Usługi, co oznacza, że realizacja Bonu w ramach płatności za Usługę opłaconą wcześniej powoduje, że nie ma możliwości zwrotu środków wynikających z tytułu nadpłaty.

Kupujący, składając zamówienie, oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.

Kupujący zobowiązany jest poinformować osoby, którym przekaże Bony, o treści Regulaminu.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w celu świadczenia usługi w zakresie umożliwienia zakupu i wykorzystania bonu wakacyjnego jest Biuro Podróży SOL-TOURS Tamara Wysłocka-Bobko  z siedzibą w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie sol-tours.pl.

Skontaktuj się z nami celem realizacjo Bonu Wakacyjnego.